Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sodelovanje na okrogli mizi Policije o korupcijskih tveganjih pri popoplavni obnovi

Nadzornik višji svetovalec Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Žarko Lipovec je danes kot gost nastopil na okrogli mizi Korupcijska tveganja pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v organizaciji Ministrstva za notranje zadeve.

Dogodek je služil kot delovni posvet s preventivno noto ter ciljem ozaveščanja in identifikacije korupcijskih tveganj pri podeljevanju finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije in Evropske unije, namenjenih odpravi posledic poplav in plazov. Lipovec je nastopil kot predstavnik Komisije, ki je ena ključnih organizacij za spremljanje omenjenega področja z vidika pristojnosti po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Poleg njega so na posvetu sodelovali še predstavniki Službe Vlade za obnovo po poplavah, SID banke, Urada za nadzor proračuna, Ministrstva za javno upravo, Skupnosti občin ter Ministrstva za naravne vire in prostor.

Sodelovanje na okrogli mizi Policije o korupcijskih tveganjih pri popoplavni obnovi
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar