Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Tudi ta teden živahno na področju preventivnih aktivnosti

V okviru svojih preventivnih aktivnosti so se predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v tem tednu udeležili treh dogodkov in usposabljanj o delovanju Komisije in njenih pristojnostih.

Vodja Službe za nadzor Komisije Katja Mihelič Sušnik je v torek usposabljala udeležence spletnega seminarja, ki sta ga v sodelovanju izvedla Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Komisija. Cilj seminarja je bil poiskati odgovore na to, kako ravnati v primeru prijave glede škodljivih poslov, ki bremenijo upravo. Mihelič Sušnikova je udeležencem predstavila postopke, za katere je po ZIntPK pristojna Komisija in osvetlila izzive nadzornih svetov v luči institutov, nad katerimi bdi Komisija. V nadaljevanju je predstavila možna tveganja, ki se lahko pojavijo pri preverjanju dejanskega stanja, in na koncu izpostavila pomen sodelovanj najrazličnejših organov kot sta nadzorni svet ZNS in Komisije pri preprečevanju teh tveganj.

Vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik (posnetek zaslona med usposabljanjem)

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji Gregor Pirjevec se je v četrtek udeležil okrogle mize na temo praktičnih izzivov pri zaščiti prijaviteljev, ki jo je ob letošnjem Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah organiziralo Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenija (ACFE Slovenija). V uvodnem nagovoru je predsednica ACFE Slovenija Sonja Kolar naslovila obveznosti, ki jih je zavezancem prinesel novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Ob tem, je izpostavila, pa so se zavezanci aktivno osredotočili na sprejem pravilnika in določitev zaupnika, manj pa na razmislek o vsebinskih izzivih, s katerimi se bodo oziroma se že soočajo v praksi.

Okrogla miza ACFE Slovenija o zaščiti prijaviteljev

V petek je nadzornica svetnica Komisije mag. Andreja Kokalj zaposlene Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS usposabljala o institutu nasprotja interesov. Podrobno je predstavila zakonsko opredelitev instituta ter dolžnost in načine izogibanja nasprotju interesov. Opisala je postopek pred Komisijo v primeru, da do slednjega vseeno pride, in sankcije, ki sledijo ob ugotovitvi prekrška. Ob koncu srečanja je odgovarjala na vprašanja udeležencev in institut plastično orisala še s pomočjo primera iz prakse.

nadzornica svetnica Andreja Kokalj (posnetek zaslona med usposabljanjem)
Tudi ta teden živahno na področju preventivnih aktivnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar