Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Tanja Fajon

Komisija je zoper kršiteljico Tanjo Fajon vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 14. 10. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Tanja Fajon

OPIS OKOLIŠČIN: Ministrica je storila prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK določenega subjekta, s katerim je povezan njen družinski član, ter v osmih dneh po nastopu spremembe ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK določenega subjekta, katerega družbenica je.

SANKCIJA: enotna sankcija opomin 

Odločitev o omejitvah poslovanja: Tanja Fajon
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar