Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Emilija Stojmenova Duh

Komisija je zoper kršiteljico Emilijo Stojmenovo Duh vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 17. 10. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Emilija Stojmenova Duh

OPIS OKOLIŠČIN: Ministrica je storila prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK  dveh subjektov, s katerima je povezan njen družinski član, ter v osmih dneh po nastopu spremembe ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK določenega subjekta, s katerim je povezan njen družinski član.

SANKCIJA: enotna sankcija opomin 

Odločitev o omejitvah poslovanja: Emilija Stojmenova Duh
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar