Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Dominika Švarc Pipan

Komisija je zoper kršiteljico Dominiko Švarc Pipan vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 13. 10. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Dominika Švarc Pipan

OPIS OKOLIŠČIN: Ministrica je storila prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredovala podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK  treh subjektov, s katerima sta povezana njena družinska člana.

SANKCIJA: opomin

Odločitev o omejitvah poslovanja: Dominika Švarc Pipan
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar