Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Danijel Bešič Loredan

Komisija je zoper kršitelja Danijela Bešič Loredana vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 3. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Danijel Bešič Loredan

OPIS OKOLIŠČIN: Minister je storil prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredoval podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK  določenega subjekta, katerega družbenik je.

SANKCIJA: opomin 

Odločitev o omejitvah poslovanja: Danijel Bešič Loredan
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar