Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Boštjan Poklukar

Komisija je zoper kršitelja Boštjana Poklukarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 17. 10. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Boštjan Poklukar 

OPIS OKOLIŠČIN: Minister je storil prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije ni pisno posredoval podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK  določenega subjekta, katerega ustanovitelj je njegov družinski član.

SANKCIJA: opomin

Odločitev o omejitvah poslovanja: Boštjan Poklukar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar