Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poziv k oddaji predlogov za Erar

Komisija za preprečevanje korupcije je v fazi celovite prenove aplikacije Erar, s katero bomo primarno zagotovili njegovo funkcionalno delovanje, saj se že več kot leto dni soočamo s tehničnimi težavami. Prenovljeni Erar bomo javnosti predstavili predvidoma jeseni 2024.

Želimo, da bi Erar tudi v prihodnje čim bolj prispeval k transparentnemu prikazu porabe javnih sredstev, zato vas, ob zavedanju, da Erar uporabljate tako državni organi, mediji, civilna družba in druge zainteresirane javnosti, vabimo k oddaji predlogov za morebitne dodatne funkcionalnosti, drugačne prikaze podatkov ali druge izboljšave, ki jih v obstoječem Erarju pogrešate.

Prosimo vas, da nam vaše predloge posredujete po elektronski pošti najkasneje do nedelje, 26. 11. 2023, na naslov: anti.korupcija@kpk-rs.si.

Pri nadgradnji Erarja smo seveda vezani na zakonske omejitve in dodeljena finančna sredstva, zato bomo vaše predloge pri trenutni prenovi Erarja sprejeli v okviru teh omejitev. Ker pa bomo Erar še naprej ves čas posodabljali in nadgrajevali, bomo morebitne preostale zakonsko dopustne predloge, ki bi lahko prispevali k bolj transparentnemu prikazu porabe javnih sredstev, upoštevali v naslednjih fazah prenove Erarja.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Poziv k oddaji predlogov za Erar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar