Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo Komisije o zaključku treh postopkov sumov kršitve integritete

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) javnost obvešča, da je zaključila tri postopke preiskav sumov kršitve integritete, ki jih je vodila zoper Radovana Cerjaka, Jasno Gabrič in Jureta Lebna. V vseh treh primerih je potrdila kršitev integritete, ki pa zaradi vloženih tožb na Upravno sodišče še niso pravnomočne.

Komisija v nadaljevanju, v obsegu in v skladu z določbo sedmega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), obvešča javnost o navedenih postopkih.

Postopek zoper Radovana Cerjaka je Komisija vodila v zvezi z njegovim delovanjem v funkciji člana nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije. Postopek zoper Jasno Gabrič je vodila v zvezi z najemanjem odvetniških storitev v času, ko je opravljala funkcijo županje Občine Trbovlje. Postopek zoper Jureta Lebna pa v zvezi z njegovim delovanjem v funkciji nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo pri obravnavi vloge za javno-zasebno partnerstvo za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. 

Ugotovitve Komisije še niso pravnomočne, saj so vse tri obravnavane osebe zoper odločitev Komisije vložile tožbe, glede katerih teče upravni spor. Iz navedenega razloga do zaključka postopkov pred sodiščem Komisija drugih informacij o postopkih ne sme posredovati.

Obvestilo Komisije o zaključku treh postopkov sumov kršitve integritete
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar