Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Javni poziv podjetjem: do 17. decembra morajo vzpostaviti notranje poti za prijavo kršitev

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da se 17. decembra 2023 izteče rok, do katerega morajo notranjo pot za prijavo kršitev v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) vzpostaviti zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih. Zato vsa podjetja, ki so zavezana vzpostaviti notranjo prijavno pot, javno pozivamo, da to pravočasno storijo.

Zavezanci v javnem sektorju in zasebna podjetja, ki imajo 250 ali več zaposlenih, so morali notranjo pot za prijavo kršitev vzpostaviti že do maja letos, podjetja z od 50 do 249 zaposlenimi (oziroma v izjemah, ki jih določa zakon, tudi podjetja z manj zaposlenimi) pa imajo za to še dober mesec dni časa. V primeru, da podjetja ne izpolnijo svoje zakonske obveznosti, ZZPri določa tudi prekrškovno sankcijo tako za pravne osebe kot za odgovorne osebe pravnih oseb. V nadaljevanju zato podajamo nekaj osnovnih informacij o notranji prijavni poti.

Postopek vzpostavitve notranje prijavne poti

Zavezanci vzpostavijo notranjo pot za prijavo kršitev tako, da:

  • določijo poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
  • določijo ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja;
  • izmed zaposlenih imenujejo zaupnika.

Notranjo prijavno pot mora zavezanec podrobneje urediti z notranjim aktom, katerega obvezna vsebina je urejena v ZZPri. Zakon zavezancem omogoča določitev zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav, tistim z manj kot 250 zaposlenimi pa tudi delitev sredstev za prejemanje prijav in preiskave prijavljenih kršitev.

Pomen učinkovite zaščite prijaviteljev

V sistemu zaščite prijaviteljev je Komisija osrednja institucija, ki pomaga prijaviteljem, zaupnikom in različnim nadzornim organom ter skrbi, da sistem notranjih in zunanjih prijav ter same zaščite prijaviteljev deluje v praksi. Učinkovita zaščita prijaviteljev je namreč predpogoj za pridobivanja kakovostnih informacij o koruptivnih ravnanjih in drugih nepravilnostih v družbi. Zato je zelo pomembno, da se zakon uspešno implementira in – še pomembneje – da se zaščita prijaviteljev nato tudi učinkovito izvaja v praksi. Nadzor nad tem bomo izvajali v Komisiji.

Dodatne informacije in odgovori na pogosta vprašanja

Informacije o vzpostavitvi notranje poti za prijavo, zavezancih in nalogah zaupnika smo zbrali na tej povezavi.

Na naši spletni strani smo objavili tudi odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z ZZPri.

Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na e-naslovu zzpri@kpk-rs.si.

Javni poziv podjetjem: do 17. decembra morajo vzpostaviti notranje poti za prijavo kršitev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar