Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 34. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 34. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) dne 20. 10. 2023 ob 9.00 uri v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 33. seje senata Komisije
2. Predlog za uvedbo postopka preiskave
3. Seznanitev senata Komisije o postopanju v zadevi št. 06217-37/2023
4. Predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 34. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar