Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije usposabljal vodilne javne uslužbence

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes o integriteti, etiki in standardih v upravnem okolju, etiki vodenja in odločanja v javni upravi ter institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v okviru Upravne akademije po spletu usposabljal najvišje vodilne javne uslužbence državne uprave in organov lokalnih skupnosti.

Udeležence spletnega usposabljanja je seznanil s pojmom integritete in z njeno vlogo preventivnega mehanizma za preprečevanje korupcije. Pojasnil je njen pomen za vzpostavljanje oziroma vzdrževanje zaupanja znotraj same organizacije ter, širše, za njen ugled v javnosti in zaupanje vanjo. Ključno vlogo pri krepitvi integritete na vseh ravneh delovanja organizacije pa imata, kot je poudaril dr. Robert Šumi, tudi etično vodenje in vodenje z zgledom. Kot nasprotni koncept je osvetlil problematiko kršitve integritete, ki je pokazatelj nesprejemljivega ravnanja, in opozoril, kako veliko težo imajo pravnomočne kršitve integritete uradnih oseb.

Usposabljanje v organizaciji Upravne akademije Ministrstva za javno upravo je eden od desetih modulov obveznega programa Usposabljanje za vodenje v upravi, ki je namenjen najvišjim vodilnim javnim uslužbencem za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb, načelnikov upravnih enot in direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občine. Ta se izvaja na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in na podlagi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Predsednik Komisije usposabljal vodilne javne uslužbence
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar