Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vodji služb na Komisiji predavali izvajalcem ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost

Vodja službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije Katja Mihelič Sušnik in vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič sta danes v okviru spletnega seminarja Zaznavanje korupcije, nasprotij interesov in goljufij pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost predavali zaposlenim na nosilnih organih in njihovim izvajalcem ukrepov, ki z obravnavano tematiko še niso bili seznanjeni.

Namen seminarja, ki ga je organiziral Urad RS za okrevanje in odpornost, je bil osvajanje znanj, potrebnih za zagotavljanje ustreznega in učinkovitega sistema notranjih kontrol ter drugih mehanizmov za zaščito finančnih interesov Evropske unije in Slovenije, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov. S predstavitvama – Mihelič Sušnik s predavanjem Zaznana tveganja pri podeljevanju sredstev ter nasprotje interesov po ZIntPK in mag. Habjan Barborič s predavanjem Omejitev sprejemanja daril, lobiranja in protikorupcijske klavzule in izjava o lastniški strukturi – sta sodelavki Komisije podrobno pojasnili vsa področja in institute Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Vsebinam je prisluhnilo več kot 260 slušateljev.

Vodji služb na Komisiji predavali izvajalcem ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar