Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Slavko Petovar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo pravne osebe Občine Vežej, tedanjega župana Slavka Petovarja, vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekršov po sedmem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 15. 7. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Slavko Petovar


OPIS OKOLIŠČIN:
Župan Občine Veržej je storil 10 prekrškov s tem, ko je naročil storitev od ponudnika, za katerega je veljala prepoved poslovanja z Občino Veržej.

SANKCIJA: opomin in globa 400 eur

Odločitev o omejitvah poslovanja: Slavko Petovar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar