Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo pravne osebe Občine Lendava, župana Janeza Magyara, vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekršov po sedmem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 17. 5. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Janez Magyar

OPIS OKOLIŠČIN: Župan Občine Lendava je storil dva prekrška s tem, ko je naročil storitev od ponudnika, za katerega je veljala prepoved poslovanja z Občino Lendava.

SANKCIJA: opomin in globa 400 eur

Odločitev o omejitvah poslovanja: Janez Magyar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar