Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o omejitvah poslovanja: Ivo Rajh

Komisija je zoper kršitelja Iva Rajha vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 13. 6. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Ivo Rajh


OPIS OKOLIŠČIN:
Občinski svetnik je storil prekršek s tem, ko organu, v katerem opravlja funkcijo, najkasneje roku osmih dni od ustanovitve oziroma registracije določenega subjekta njegovega družinskega člana ni pisno posredoval podatkov iz šestega odstavka 35. člena ZIntPK.

SANKCIJA: opomin

Odločitev o omejitvah poslovanja: Ivo Rajh
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar