Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Viktor Trojer

Komisija je zoper kršitelja Viktorja Trojerja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 9. 8. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. 

KRŠITELJ: Viktor Trojer


OPIS OKOLIŠČIN:
Občinski svetnik je storil prekršek s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Renče Vogrsko ni izločil iz razprave (obravnave) o točki dnevnega reda, ki se je nanašala na njegovega družinskega člana. S tem se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, hkrati pa o navedenih okoliščinah ni pisno obvestil svojega nadrejenega oziroma predstojnika.

SANKCIJA: opomin

Odločitev o nasprotju interesov: Viktor Trojer
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar