Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Simona Kostrevc

Komisija je zoper kršiteljico Simono Kostrevc vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 27. 7. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJICA: Simona Kostrevc

OPIS OKOLIŠČIN: Občinska svetnica je storila prekršek s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Škofljica ni izločila iz postopka obravnave in odločanja ter je glasovala o sklepu o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda, pri čemer je bila za predstavnika ustanovitelja kot kandidatka predlagana ona sama. S tem se je znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, saj se ni izločila iz postopka obravnave in odločanja ter o okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika.

SANKCIJA: izrečena globa 400 eur

Odločitev o nasprotju interesov: Simona Kostrevc
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar