Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Mojca Brkinjač

Komisija je zoper kršiteljico Mojco Brkinjač vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 28. 7. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJICA: Mojca Brkinjač

OPIS OKOLIŠČIN: Občinska svetnica je storila prekršek s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Škofljica ni izločila iz postopka obravnave in odločanja ter je glasovala o predlogu kandidatov za sodnike porotnike, pri čemer je bila kandidatka za sodnika porotnika ona sama, s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Škofljica ni izločila iz postopka obravnave in odločanja ter je glasovala o sklepu o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda, pri čemer je bila za predstavnika ustanovitelja kot kandidatka predlagana ona sama, ter s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Škofljica ni izločila iz postopka obravnave in odločanja ter je glasovala o sklepu o podelitvi priznanj Občine Škofljica za leto 2021, pri čemer je bil eden izmed prejemnikov priznanja njen družinski član. S tem se je znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, saj se ni izločila iz postopka obravnave in odločanja ter o okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika.

SANKCIJA: izrečena globa 400 eur

Odločitev o nasprotju interesov: Mojca Brkinjač
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar