Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Milan Knez

Komisija je zoper kršitelja Milana Kneza vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 27. 7. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Milan Knez

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je storil prekršek s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Škofljica ni izločil iz postopka obravnave in odločanja ter je glasoval o predlogu kandidatov za sodnike porotnike, pri čemer je bil kandidat za sodnika porotnika on sam, ter s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Škofljica ni izločil iz postopka obravnave in odločanja ter je glasoval o sklepu o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda, pri čemer je bil za predstavnika ustanovitelja kot kandidat predlagan on sam. S tem se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, saj se ni izločil iz postopka obravnave in odločanja ter o okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestil svojega nadrejenega oziroma predstojnika.

SANKCIJA: izrečena globa 400 eur

Odločitev o nasprotju interesov: Milan Knez
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar