Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na Dnevih javnega naročanja o korupcijskih tveganjih pri javnem naročanju

Nadzornik višji svetovalec na Komisiji za preprečevanje korupcije Žarko Lipovec je danes sodeloval na tradicionalnem 26. posvetu Dnevi javnih naročil, ki ga je v Portorožu organizirala Agencija za Management v sodelovanju z Društvom za javna naročila. Udeležence je usposabljal na temo upravljanja korupcijskih tveganj v procesu javnega naročanja.

Žarko Lipovec med usposabljanjem na posvetu Dnevi javnih naročil (foto: Agencija za management)
Žarko Lipovec med usposabljanjem na posvetu Dnevi javnih naročil (foto: Agencija za management)

Glede podeljevanja sredstev je Lipovec izpostavil tveganja, ki so jim takšni postopki najbolj izpostavljeni. Opozoril je na izvajanje nezakonitih, neetičnih ali političnih vplivov na osebe v postopkih podeljevanja sredstev; prekoračenje pooblastil in pristojnosti, poseganje v pristojnosti ter podajanje predlogov in sugestij pristojnim organom oziroma napeljevanje, naj se določena naloga ali delo izpelje mimo uveljavljenih pravil; nastanek okoliščin nasprotja interesov; tveganje prilagajanja meril in kriterijev za izbiro kandidatov v razpisu; neutemeljeno ali nezakonito vplivanje; privilegiranje točno določenega ponudnika in neenakopravna obravnava ponudnikov; sprejemanje daril v povezavi z izvajanjem razpisov; nepravilnosti in nezakonitosti izbranega postopka in podobno.

V nadaljevanju je Lipovec naštel priporočila za učinkovito upravljanje s korupcijskimi tveganji, kot so dosledno dokumentiranje aktivnosti v vseh fazah javnega naročanja; pomen priprave razpisne dokumentacije na način, da odraža dejanske potrebe oziroma temelji na dejanskem stanju, skrb za pravočasno in transparentno obveščanje javnosti. Prisotnim je podal tudi nekatera splošna uporabna vodila za pripravo in izvedbo javnega naročila – vzpostavitev mehanizmov za zaznavanje in upravljanje z morebitnimi korupcijskimi tveganji, učinkovit interni nadzor skladnosti ravnanj zaposlenih, ki delajo na področju razpisov; notranje poti za prijavo neetičnih oziroma nezakonitih zahtev in ravnanj zaposlenih, prijaviteljev na razpise in podobno. Vse našteto pa, je poudaril Lipovec, naj temelji na integriteti, odgovornosti, transparentnosti in vodenju z zgledom.

Današnje usposabljanje je bilo del dvodnevnega dogodka z naslovom Praksa javnega naročanja danes je osnova za kakovostnejše javno naročanje jutri, ki se je odvijal včeraj in danes v Kongresnem centru Portus Hotela Slovenija v Portorožu.

Komisija na Dnevih javnega naročanja o korupcijskih tveganjih pri javnem naročanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar