Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnik Komisije na srečanju komisije za implementacijo direktive za zaščito prijaviteljev

Danes je v Bruslju potekal 9. sestanek strokovne skupine Komisije o Direktivi (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in sveta o zaščiti prijaviteljev kršitev prava Evropske unije. Sestanka v organizaciji Evropske komisije so udeležili predstavniki 27 članic Evropske Unije (EU), med njimi tudi vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Gregor Pirjevec.

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji Gregor Pirjevec
Vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji Gregor Pirjevec

Predstavniki držav članic EU so poročali najnovejše informacije glede prenosa in izvajanja Direktive v posameznih članicah. Med drugim so predstavili izdane smernice in programe usposabljanja na nacionalni ravni. V nadaljevanju so pozornost namenili nekaterim drugim ključnim tematikam, kot so nedavni razvoj dogodkov na področju vsebinske uporabe Direktive, na primer nove pravne akte EU, vključene v aneks k Direktivi, in predlagane akte EU, ki vključujejo varstveni režim iz Direktive, ter notranje poti za prijavo nepravilnosti. Pri slednjem so osvetlili možnost, da bi države članice lahko tudi od pravnih oseb v zasebnem sektorju z manj kot 50 zaposlenimi zahtevale, naj opravijo oceno tveganja in o tem obvestijo ustrezne organe. Na koncu so se prisotni seznanili z mrežo evropskih organov za integriteto in prijavljanje nepravilnosti (NEIWA).

Srečanje je predstavnikom članic ponudilo tudi neprecenljivo priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter uvid v dobre prakse na predmetnem področju.

Predstavnik Komisije na srečanju komisije za implementacijo direktive za zaščito prijaviteljev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar