Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev glede premoženjskega stanja: Bojan Čebela

Komisija je zoper kršitelja Bojana Čebelo vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve drugega odstavka 41. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 2.8.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Bojan Čebela

OPIS OKOLIŠČIN: Poslanec Državnega zbora RS v zakonsko določenem roku po nastopu funkcije Komisiji ni sporočil podatkov o svojem premoženjskem stanju.

SANKCIJA: izrečena globa 400 eur

Odločitev glede premoženjskega stanja: Bojan Čebela
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar