Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev glede premoženjskega stanja: Andrej Orel

Komisija je zoper kršitelja Andreja Orla vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve drugega odstavka 41. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 17.5.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Andrej Orel

OPIS OKOLIŠČIN: Sodnik v zakonsko določenem roku po prenehanju opravljanja funkcije Komisiji ni sporočil podatkov o svojem premoženjskem stanju.

SANKCIJA: izrečen opomin

Odločitev glede premoženjskega stanja: Andrej Orel
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar