Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 27. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 27. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 26. 7. 2023, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Ugotovitev
2. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
3. Pooblastila po ZUP

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do 26. 7. 2023 do 14.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov katja.belec@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 26. 7. 2023 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 27. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar