Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ta teden živahna mednarodna aktivnost Komisije

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec se je v torek in sredo, 13. in 14. 6. 2023, udeleževal Zasedanja Delovne skupine proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (delovna skupina), ki deluje znotraj Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Svetnica za preventivo v Službi za preventivo Barbara Fürst pa se je včeraj in danes, 15. in 16. 6. 2023, na daljavo udeležila sestanka Evropske mreže strokovnjakov s področja integritete (ENIP) v Varšavi.

Gregor Pirjevec se je rednega junijskega zasedanja delovne skupine tokrat udeleževal na daljavo. Med drugim je sodeloval pri obravnavi poročila o napredku Mehike glede izvajanja Konvencije OECD proti podkupovanju. Kot ostale članice namreč tudi Republika Slovenija v okviru delovanja v tej delovni skupini prevzema vlogo ocenjevalke drugih držav pri izpolnjevanju določb Konvencije OECD in njenih priporočil, Pirjevec pa predstavlja Republiko Slovenijo v delovni skupini, v okviru katere potekajo četrtletna zasedanja.

Letošnji sestanek ENIP je bil namenjen predvsem predstavitvi praktičnih primerov krepitve integritete v javnem sektorju in izmenjavi praks med članicami – sodelovali so predstavniki Poljske (kot gostitelji), Nizozemske, Finske, Avstrije, Estonije, Slovaške in Slovenije. Barbara Fürst je predstavila institute po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in pojasnila, da se je Komisija v svojih postopkih v zadnjih letih še bolj osredotočila na opredelitev kršitev integritete. Poročala je tudi o dogajanju na področju spremembe obstoječe Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji – obstoječi dokument je bil namreč sprejet leta 2004 in od takrat ni bil spremenjen, in predstavila več preventivnih projektov Komisije za krepitev integritete. Prvi je Integriteta: Skupni cilj generacij, ki v partnerstvu z nekaterimi drugimi institucijami (Ministrstvo za šolstvo, Zavod RS za šolstvo, Inšpektorat za šolstvo, filozofska in pedagoška fakulteta) predstavlja dolgoročno prizadevanje za osredotočanje na aktivnosti za krepitev integritete v izobraževalni vertikali (od vrtcev do fakultet). Poleg tega sta Komisija in Zavod RS za šolstvo predlani začela s pilotnim projektom krepitve integritete osnovnošolcev, katerega namen je uvesti osredotočenost na integriteto v redne šolske programe po vsej državi, ozaveščati o integriteti in opolnomočiti učitelje, jo uvesti kot vodilno načelo pri upravljanju šol in končno kot vodilno načelo v državni izobraževalni politiki. Komisija je objavila tudi razpis za pridobitev priročnika z aktivnostmi za krepitev integritete pri šolskih otrocih, na katerem je zmagal UNICEF, lani pa je objavila razpis za pridobitev priročnika za izobraževanje učiteljev o integriteti (priročnik bo končan do konca novembra). Oba razpisa sta namenjena neprofitnim organizacijam zasebnega sektorja, zato je njun cilj tudi povečati zmogljivost nevladnih organizacij v Sloveniji. Od danes naprej pa je objavljen najnovejši javni razpis za nevladne organizacije Integriteta v vrtcih – pripomoček za vzgojno-izobraževalno delo.

Ta teden živahna mednarodna aktivnost Komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar