Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Krepitev integritete otrok v šolah za integritetno družbo v prihodnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) v okviru Tedna boja proti korupciji za več kot 150 slušateljev pripravila okroglo mizo na temo pilotnega projekta »Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah«. Pilotni projekt je del dolgoročno zastavljenega projekta »Integriteta: skupni cilj generacij«, ki ga je Komisija s partnerji začela izvajat lani s ciljem krepitve integritete v družbi.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki že drugo leto podpira Teden boja proti korupciji, je v pozdravnem nagovoru izkazal vso podporo projektu in poudaril, da je vzgoja otrok v duhu integritete ključnega pomena ter dodal, da bo »od tega odvisno, v kakšni družbi bomo živeli v prihodnje«. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi je v nagovoru naslovil sam cilj projekta – naj integriteta postane standard – in poudaril, da je integriteta ključna, vendar žal še vedno razumljena kot nadstandardna vrednota. »Treba si je prizadevati, da integriteta postane imunski steber proti korupciji in drugim oblikam anomalij,« je še dodal. Direktor ZRSŠ dr. Vinko Logaj je opozoril na upad zaupanja v institucije v Sloveniji in obenem na njegovo pomembnost ter nujnost njegove okrepitve. Izpostavil je, da je medsebojno zaupanje in zaupanje v institucijo šolstva temelj socialnega kapitala in osnova za izgradnjo demokracije. Vsi trije govorci so opozorili na občuten upad integritete v sodobnem času ter posledično na nujnost krepitve integritete posameznikov kot stebra integritete družbe kot celote.

V razpravi so sodelujoči petih osnovnih šol, ki so letos že pristopile k izvajanju pilotnega projekta, pozdravili njegov koncept, ki izpostavlja aktivno vključevanje orodij za krepitev integritete otrok v obstoječe izobraževalne programe. Predstavili so, s kakšnim namenom in na kakšen način so njihove šole pristopile k vključevanju tematike v učni program, s kakšnimi izzivi se pri tem soočajo in kakšne so njihove rešitve. Učitelj in učiteljice sodelujočih šol so v nadaljevanju predstavili aktivnosti, ki so jih doslej izvajali v okviru posameznih predmetov v različnih starostnih skupinah (posnetek razprave bo na voljo predvidoma jutri). Udeleženci okrogle mize so si enotni, da je uvedba tovrstnih orodij v sam učni proces izvedljiva ter obenem izjemnega pomena za razvoj integritete posameznikov.

Predstavnica organizacije Unicef, ki je bila izbrana na javnem razpisu Komisije za oblikovanje orodij za krepitev integritete otrok v šolah za podporo šolam pri izvajanju projekta, je predstavila didaktična orodja in metode dela za vpeljavo programa krepitve integritete v izobraževalne programe osnovnih šol. Didaktična orodja so v pomoč učiteljem pri izvajanju omenjenih vsebin v okviru obstoječih učnih programov, hkrati pa je Unicef oblikoval tudi družabno igro, izdelano posebej za ta projekt.

Predstavnici Komisije in ZRSŠ sta napovedali, da se že v prihajajočem letu načrtuje širitev projekta, ob čemer sta povabili k sodelovanju tudi druge osnovne šole.

 

Krepitev integritete otrok v šolah za integritetno družbo v prihodnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar