Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija nadaljevala začrtano sodelovanje z Občino Domžale z izobraževalnim srečanjem

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so se danes v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah udeležili izobraževalnega srečanja Občine Domžale (Občina) in Komisije z naslovom Občina Domžale z ničelno toleranco do korupcije. Srečanje je del lani začrtanega tesnejšega sodelovanja med Komisijo in Občino ter namenjeno ozaveščanju občinskih funkcionarjev o pomenu in načinih transparentnega delovanja ter opozarjanju na slabe prakse, ki predstavljajo realno prisotna korupcijska tveganja. 

Po uvodnih nagovorih županje Občine mag. Renate Kosec in predsednika Komisije dr. Roberta Šumija so vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič in vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec izvedli usposabljanje za polno dvorano svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale, članic in članov Nadzornega odbora občine, članic in članov delovnih teles Občinskega sveta, predsednikov krajevnih skupnosti in njihovih namestnikov, vodilnih kadrov javnih zavodov in javnih podjetij v Občini ter članic in članov njihovih svetov oziroma nadzornih odborov ter zaposlenih na Občini.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med nagovorom. Foto: Rok Majhenič
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med nagovorom. Foto: Rok Majhenič
Usposabljanje Komisije v Občini Domžale. Foto: Rok Majhenič
Usposabljanje Komisije v Občini Domžale. Foto: Rok Majhenič

Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik je podrobno predstavila institute nasprotja interesov, omejitev poslovanja in nezdružljivosti funkcij. Pri zakonski ureditvi instituta nasprotja interesov je tudi s konkretnimi primeri med drugim opozorila na ustrezno ukrepanje ob zaznanih okoliščinah, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov, na subsidiarnost Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (npr. glede na Zakon o javnih uslužbencih), izpostavila je tudi najpogostejša področja nastanka nasprotja interesov iz prakse in sistemsko pojasnilo Komisije s tega področja. Prav tako je področno sistemsko pojasnilo izpostavila tudi pri institutu omejitev poslovanja, v zvezi s katerim je podrobneje razdelala dolžnosti funkcionarjev in občin. Tudi pri nezdružljivosti funkcij je poudarila področno sistemsko pojasnilo in detajlno pojasnila obveznosti funkcionarja glede na ta institut.

Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič je navzočim predstavila institute lobiranja, omejitev pri sprejemanju daril, premoženjskega stanja, protikorupcijske klavzule in načrta integritete. Zlasti pri lobiranju, darilih in premoženjskem stanju je podrobneje pojasnila obveznosti slušateljev, saj je (tudi glede na Letno poročilo 2022) pri teh institutih na področju lokalne samouprave veliko nerazumevanja in nespoštovanja zakonskih določb.

Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik. Foto: Rok Majhenič
Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik. Foto: Rok Majhenič
Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič. Foto: Rok Majhenič
Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič. Foto: Rok Majhenič

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec pa je slušatelje seznanil z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), v okviru katerega je morala tudi Občina do 23. 5. 2023 vzpostaviti notranjo prijavno pot. Opisal je še ostale obveznosti zavezancev po ZZPri, kot sta imenovanje zaupnika in postopek obravnave notranje prijave. V nadaljevanju je pojasnil pristojnosti Komisije glede zaščite prijaviteljev in orodja, ki so za zaščito na voljo – sodno varstvo, brezplačna pravna pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti in psihološka podpora.

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec. Foto: Rok Majhenič
Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec. Foto: Rok Majhenič
Sodelavci Komisiji med razpravo po koncu usposabljanja (z leve): mag. Vita Habjan Barborič, Katja Mihelič Sušnik in Gregor Pirjevec. Foto: Rok Majhenič
Sodelavci Komisiji med razpravo po koncu usposabljanja (z leve): mag. Vita Habjan Barborič, Katja Mihelič Sušnik in Gregor Pirjevec. Foto: Rok Majhenič
Komisija nadaljevala začrtano sodelovanje z Občino Domžale z izobraževalnim srečanjem
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar