Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Na drugem sestanku z Občino Domžale namera o tesnejšem sodelovanju

Na današnjem drugem sestanku med predstavniki Občine Domžale (občina) in Komisijo za preprečevanje korupcije (Komisija) so se sodelujoči dogovorili za konkretnejše korake sodelovanja, ki bo obsegalo različne izobraževalno-svetovalne aktivnosti. Med njimi bo osrednji dogodek predvidoma ob občinskem prazniku aprila letos, čez vse leto in tudi za naprej pa instituciji načrtujeta še druga usposabljanja in vključevanje v izvajanje obveznosti občine po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in županja Občine Domžale mag. Renata Kosec
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in županja Občine Domžale mag. Renata Kosec

Pobuda za sodelovanje je prišla s strani občine, ki želi postati zgledna občina za uvajanje in osveščanje o dobrih praksah oziroma transparentnih odnosih, ki zmanjšujejo tveganje za korupcijo. Županja občine mag. Renata Kosec je tako na sestanku izpostavila cilj delovati v javno dobro in zagotoviti boljšo porabo sredstev v občinskem proračunu. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi je namero pozdravil in predstavil možnosti sodelovanja med institucijama: to so usposabljanja o institutih ZIntPK (nasprotje interesov, lobiranje, prijava premoženjskega stanja in podobno), pomoč pri izvajanju sprejetega Zakona o zaščiti prijaviteljev in ostale aktivnosti v okviru svojih pristojnosti, s katerimi Komisija v družbi krepi integriteto in s tem pravno državo.

Na drugem sestanku z Občino Domžale namera o tesnejšem sodelovanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar