Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 20. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 1. 6. 2023, ob 11.30 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 19. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev
3. Predlog Odločb
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
5. Predlog Sistemskega pojasnila o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril
6. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru s Priporočili
7. Predlog Priporočil
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 20. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar