Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije nagovoril vodilne javne uslužbence

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi danes po spletu in jutri v živo v organizaciji Upravne akademije Ministrstva za javno upravo nagovarja najvišje vodilne javne uslužbence na temo integritete, etike in preprečevanja korupcije.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med spletnim usposabljanjem
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med spletnim usposabljanjem

Danes je dr. Šumi udeležence spletnega usposabljanja seznanil s pojmom integritete in njeno vlogo kot preventivnega mehanizma za preprečevanje korupcije. Pojasnil je njeno vlogo pri zaupanju v in delovanju znotraj organizacije ter za ugled organa v javnosti. Izpostavil je pomen etičnega vodenja z zgledom v procesu krepitve integritete na vseh ravneh delovanja organizacije. Navzočim je predstavil pomen pravnomočnih kršitev integritete uradnih oseb za širšo družbo in opozoril, da so pravnomočne kršitve integritete pokazatelj nesprejemljivega ravnanja v naši družbi. V okviru usposabljanja je pojasnil pristojnosti in postopke Komisije po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Nagovora z naslovom Človekove pravice in integriteta sta del obveznega programa Usposabljanje za vodenje v upravi, namenjenega najvišjim vodilnim – za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb, načelnikov upravnih enot in direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občine, ki se izvaja na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in na podlagi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Predsednik dr. Robert Šumi bo z razširjanjem tematike iz pristojnosti Komisije nadaljeval jutri, in sicer v živo.

Predsednik Komisije nagovoril vodilne javne uslužbence
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar