Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 26. 5. 2023, ob 11.30 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 17. seje senata Komisije in Zapisnika 18. seje (dopisna) senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev
3. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Predlog Sklepa o zavrnitvi posredovanja prijave
6. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
7. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar