Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija ta teden usposabljala o ZZPri in institutih ZIntPK

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije sta v torek in danes izvedla usposabljanji o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in o določbah Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec je v okviru seminarja za sindikalne zaupnike, ki ga je v torek organiziral Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, izvedel spletno usposabljanje o ZZPri. Podrobno je predstavil novosti in obveznosti zavezancev, ki jih prinaša zakon, ter pristojnosti, ki jih je z njim pridobila Komisija.

Gregor Pirjevec med spletnim usposabljanjem

Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa je zaposlene Urada za varno hrano danes usposabljala o institutih ZIntPK s poudarkom na zaznavi in preprečevanju nezakonitih dejanj v okviru zagotavljanja minimalnih standardov za zaščito finančnih interesov Evropske unije. Podrobno jim je predstavila pojem integritete in njen pomen ter pomen etike.

Mag. Vita Habjan Barborič med spletnim usposabljanjem
Mag. Vita Habjan Barborič med spletnim usposabljanjem
Komisija ta teden usposabljala o ZZPri in institutih ZIntPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar