Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje študentov Pravne fakultete o institutih in postopkih Komisije

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes usposabljala študente Pravne fakultete o postopkih Komisije in institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Katja Mihelič Sušnik med predavanjem (Foto: Pravna fakulteta)
Katja Mihelič Sušnik med predavanjem (Foto: Pravna fakulteta)

Po osnovni predstavitvi posameznih institutov in postopkov Komisije je predstavnica Komisije podrobneje predstavila postopek v primeru suma kršitve integritete. Spregovorila je o aktivnostih Komisije od prejema prijave oziroma odprtja postoka na lastno pobudo preko predhodnega preizkusa prijave, v katerem Komisija preverja verodostojnost navedb iz prijave in po potrebi opravi neformalne razgovore z relevantnimi osebami, pa do same preiskave, kadar Komisija ugotovi utemeljen sum kršitev ZIntPK.

V nadaljevanju so se študentje podrobneje seznanili z institutom integritete in njenimi kršitvami, kar je predavateljica plastično orisala skozi dejanski primer vplivanja v postopku kadrovanja. Predstavila je še zgovoren statistični pregled kršitev integritete, iz katerega izhaja, da sta najpogostejši obliki slednjih nedovoljeno vplivanje in privilegiranje, čemur sledita zavajanje in laganje javnosti. Od 23 ugotovljenih kršitev integritete so bili v daleč najštevilčnejši skupini kršitelji funkcionarji – v 14 primerih, v petih primerih pa so na drugem mestu poslovodne osebe.

Za zaključek je Katja Mihelič Sušnik predstavila še posledice kršitev integritete, ki jih ureja konec lanskega leta sprejeta novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki zaenkrat edina vsebuje določbe v povezavi s sankcijami glede pravnomočno ugotovljenih kršitev integritete.

Usposabljanje študentov Pravne fakultete o institutih in postopkih Komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar