Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija ta teden o svojih institutih usposabljala na Veleposlaništvu ZDA, SOVA in Upravni akademiji

V okviru svojih preventivnih aktivnosti so se predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v tem tednu udeležili treh dogodkov in usposabljanj. O delovanju Komisije ter institutih Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), za izvajanje določb katerih je Komisija pristojna, so tokrat prisluhnili tako slovenski kot ameriški zavezanci. 

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev pri Komisiji Gregor Pirjevec in svetnica Komisije za evropsko in mednarodno sodelovanje mag. Jana Kulevska Črepinko sta se v ponedeljek udeležila okrogle mize o slovenskem poslovnem okolju v organizaciji Veleposlaništva Združenih držav Amerike na temo postopkov javnih naročil, birokratskih postopkov in davčnih vprašanj, ki bi lahko vplivala na tuje neposredne naložbe v Sloveniji. Okrogle mize, ki jo je gostila ameriška veleposlanica Jamie Linder Harpootlian, so se poleg Komisije in politično-ekonomskega osebja veleposlaništva udeležili še predstavniki ameriških podjetij v Sloveniji ter kot govorca predstavnika Državnega tožilstva RS in ameriškega zunanjetrgovinskega urada na Dunaju. Predstavnik Komisije je ob tej priložnosti predstavil trenutne trende na področju stanja korupcije v Sloveniji in na drugih področjih iz pristojnosti Komisije, pri čemer je poudarek namenil novo sprejetemu Zakonu o zaščiti prijaviteljev in spremembam, ki jih prinaša tako za zasebni in javni sektor, kot tudi za delovanje Komisije.

Predstavniki ameriških podjetij so pohvalili visoko kvalificirano delovno silo, izpostavili pa so tudi vrsto ovir, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju oziroma so bistvenega pomena že pri sami odločitvi podjetja o vstopu na slovenski trg, kot na primer nepredvidljivo poslovno okolje (vključno z nepregledno in stalno menjajočo davčno ter delovno zakonodajo) in neobstoj oziroma manko dolgoročne strategije, dejavnosti in ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in tujih neposrednih investicij, vključno s strateškim dialogom z zasebnim sektorjem in civilno družbo, v katerega bi se vključilo tudi večje investitorje, ki so že prisotni na slovenskem trgu. Kot nespodbudno pri poslovanju so izpostavili slabo (letalsko) povezljivost, nizek odstotek digitalnih plačil, nepreglednost in počasnost pri postopkih javnih naročil ter predvsem velike administrativne in birokratske ovire, vključno s carinskimi postopki, ki so daljši kot v primerljivih EU državah.

Okrogla miza v organizaciji Veleposlaništva ZDA (Gregor Pirjevec zgoraj levo)

Namestnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst in nadzornica svetnica Službe za nadzor Sanja Marić sta danes za več kot 400 slušateljev Upravne akademije izvedli usposabljanje o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Namenjeno je bilo osvežitvi znanja javnih uslužbencev o institutih ZIntPK in novostih, ki jih je prinesla njegova novela ZIntPK-C. Uslužbenki Komisije sta tako predstavili zakonske določbe in iz njih izhajajoče obveznosti glede lobiranja, premoženjskega stanja, daril, integritete, nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja in nasprotja interesov ter postopke, za katere je v zvezi z njimi pristojna Komisija. Na koncu sta odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev v povezavi s konkretnimi dilemami, s katerimi se v srečujejo v praksi. Usposabljanje je bilo tako praktično naravnano, z namenom olajšati javnim uslužbencem delo v povezavi z obveznostmi v skladu z določbami ZIntPK skozi predstavitev ustreznih praks.

Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa je v tem tednu izvedla še četrto usposabljanje za novo zaposlene in vodje posameznih služb SOVA, na katerem je udeležencem predstavila temeljne institute za krepitev integritete in preprečevanje korupcije.

Komisija ta teden o svojih institutih usposabljala na Veleposlaništvu ZDA, SOVA in Upravni akademiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar