Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za marec 2023

Senat Komisije je marca 2023 na dveh rednih sejah obravnaval 16 zadev in opravil razgovor z 1 vabljeno osebo. Od obravnavanih zadev v poročilu izpostavljamo:

  • sum kršitev določb ZIntPK ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana,
  • sum kršitve določb o nasprotju interesov člana Sveta Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica in
  • sum kršitev določb ZIntPK v zadevi opravljanja dejavnosti okulistike Zdravstvenega doma Šentjur.

Ob tem v poročilu navajamo še dva zaključena postopka, o katerih je bila javnost že seznanjena, in sicer v zvezi s:

  • sumom nezdružljivosti funkcije poklicne podžupanje Občine Piran in
  • kršitvijo nasprotja interesov župana Občine Straža.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za marec 2023.

Poročilo o delu Komisije za marec 2023
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar