Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Delegacija Komisije danes obiskala avstrijski BAK

Delegacija Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v sestavi predsednik dr. Robert Šumi, vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik, pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst, višji svetnik za upravne in sodne zadeve Gregor Pirjevec, svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje mag. Jana Kulevska Črepinko ter svetnici za odnose z javnostmi Iva Gruden in Anja Kampuš je danes obiskala avstrijski Zvezni urad za preprečevanje in boj proti korupciji (BAK).

Srečanje slovenske delegacije Komisije in predstavnikov BAK-a na Dunaju. Foto: BAK
Srečanje slovenske delegacije Komisije in predstavnikov BAK-a na Dunaju. Foto: BAK
Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Svetnica za odnose z javnostmi na Komisiji Anja Kampuš, direktor BAK-a Otto Kerbl in v. d. oddelka III/BAK/1 Ernst Schmid
Svetnica za odnose z javnostmi na Komisiji Anja Kampuš, direktor BAK-a Otto Kerbl in v. d. oddelka III/BAK/1 Ernst Schmid

Obisk na BAK je bil del dvodnevnega visokega službenega obiska delegacije Komisije na Dunaju in je bil namenjen krepitvi sodelovanja institucij z neposredno izmenjavo izkušenj. Dobrodošlico je delegaciji Komisije izrekel direktor BAK Otto Kerbl in ji nato skupaj s predstavniki svojega urada predstavil BAK, v nadaljevanju srečanja pa so se avstrijski gostitelji seznanili z delovanjem in pristojnostmi Komisije ter spoznali tekoče projekte in aktivnosti na področju preventivno-nadzornih dejavnosti Komisije. Predstavniki Komisije so predstavili projekt Integriteta: skupni cilj generacij in s tem Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah, spletno aplikacijo Komisije za pregledno spremljanje denarnih tokov subjektov javnega sektorja ERAR, instituta nasprotja interesov in integritete, sodelavci na področju zaščite prijaviteljev in strateškega komuniciranja oziroma odnosov z javnostmi pa so se sestali na ločenih sestankih z namenom izmenjave praktičnih izkušenj in dobrih praks.

Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Obisk delegacije Komisije na BAK na Dunaju
Delegacija Komisije danes obiskala avstrijski BAK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar