Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija ocenila komuniciranje ministra za zdravje kot neprimerno

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides (Fides). Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v povezavi z obravnavo in ukrepanjem ob sumih kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije (Vlada RS) in ministrstvih je Vladi RS priporočila, da natančneje definira postopek in sankcije ob sumu kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih. Ker se je do konkretnega primera opredelila že Vlada RS, ki je za tovrstno obravnavo primarno pristojna, je Komisija ocenila, da ni razlogov za vodenje ločenega postopka.

Komisija je postopek glede domnevnega izvrševanja pritiskov ministra začela na podlagi prijave novembra 2022. Iz nje so izhajali očitki, da naj bi minister 23. 11. 2022 po telefonu poklical dr. Gregorja Zemljiča, podpredsednika Fidesa in vodjo pogajalske skupine, ter mu grozil s številnimi zahtevami za podpis vladnega predloga za zdravnike na prihodnji pogajalski seji, sicer sledijo neljube sankcije za Fides.

Fides je omenjeni pogovor prijavil Vladi RS glede kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev. Predsednik vlade je nato ocenil, da so bile izrečene besede ministra v omenjenem telefonskem pogovoru neprimerne. Do vseh ministrov in drugih funkcionarjev vlade je izrazil pričakovanje, da tako z notranjo kot tudi z zunanjo javnostjo komunicirajo spoštljivo in profesionalno.

Ker je Vlada RS primarno pristojna za obravnavo sumov kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in na ministrstvih, pri čemer se je v konkretnem primeru tudi opredelila in se nanj odzvala, je Komisija ocenila, da v konkretnem primeru ni razlogov za vodenje lastnega ločenega postopka. Se pa Komisija pridružuje sprejetemu odgovoru vlade in tudi sama ocenjuje, da tovrsten način komunikacije ni v skladu z najvišjimi standardi integritete.

Komuniciranje na visoki ravni je sestavni del integritete

Kot preventivni organ za krepitev integritete je Komisija dolžna, kadar zazna tveganja kršitev integritete, sprejeti ustrezna priporočila in predlagati ukrepe za njihovo odpravo. Komisija ocenjuje, da je postopek obravnave in ukrepanja ob kršitvah etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih pomanjkljivo določen, zato je zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v povezavi s takšnimi ravnanji Vladi RS podala tudi priporočilo. Vladi RS priporoča, da natančneje definira postopek ob sumu kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih, treba je vključiti določila, ki bodo opredelila časovni okvir reševanja sumov kršitev, predvsem pa opredeliti, katere so konkretne sankcije v primeru ugotovljenih kršitev etičnega kodeksa.   

Funkcionarji se morajo zavedati, da so javne osebe 24 ur na dan, zato morajo vselej – tudi v zasebni komunikaciji – ravnati spoštljivo in dostojanstveno ter se izogibati besednemu ali drugemu poniževanju, s čimer prispevajo h krepitvi ugleda države, vlade, organa, v katerem delujejo, ter drugih državnih institucij in organov. Prav zato je nujno, da je način komuniciranja funkcionarja v vsakem času in ob vsaki priložnosti na visokem in strokovnem nivoju.

Poleg načina komuniciranja se morajo funkcionarji zavedati tudi, s kom in o katerih vsebinah komunicirajo. Četudi gre za zasebno komuniciranje predstavnika Vlade RS s predstavnikom sindikata, torej z osebo, s katero je funkcionar kakorkoli povezan tudi sicer, se mora funkcionar med komuniciranjem vzdržati kakršnihkoli sodb in mnenj, ki bi lahko vplivala na nepristranskost usklajevanja pogajanj med Vlado RS in sindikati. 

Priporočila v primeru Danijel Bešič Loredan

Komisija ocenila komuniciranje ministra za zdravje kot neprimerno
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar