Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija danes na dveh usposabljanjih o institutih ZIntPK in zaščiti žvižgačev

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes, v okviru preventivne dejavnosti, skozi katere Komisija izvaja številna usposabljanja oziroma izobraževanja za javni in zasebni sektor, izvedla dve usposabljanji. Eno je služilo podrobnejšemu spoznavanju institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), drugo pa prikazu novosti novega Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Vodja službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič je slušateljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavila pomen in vsebino štirih institutov ZIntPK. Pojasnila je, kaj je integriteta, kaj pomeni njena kršitev in katera so orodja za njeno krepitev. V nadaljevanju je predstavila lobiranje in razložila pomen njegove regulacije, pojasnila je, kaj sploh je in kaj ni lobiranje ter kdo so in kdo niso lobisti, kako mora potekati sam postopek lobiranja, spregovorila je o lastnostih zakonitega in nezakonitega lobiranja ter dovoljenega in nedovoljenega vplivanja, osvetlila je obveznosti zavezancev v povezavi z institutom in ukrepe v primeru kršitev le-teh. Prisotne je nadalje seznanila glede omejitev pri sprejemanju daril in dolžnosti tako prejemnikov daril kot subjektov javnega sektorja v povezavi z institutom ter predstavila ukrepe v primeru kršitve zakonskih določb. Za zaključek je podrobno vpogledala še v institut nadzora nad premoženjskim stanjem. Pojasnila je, kako ga ureja ZIntPK, kakšne dolžnosti izhajajo iz zakonskih določb za zavezance, kakšne so pristojnosti Komisije in kako poteka sam postopek nadzora. Predstavila je postopek prijave premoženjskega stanja preko portala e-uprava in javno objavo podatkov. Njen nastop je nadaljevanje usposabljanja o institutih ZIntPK, ki ga je za ministrstvo Komisija izvedla že januarja letos.

Višji svetnik za upravne in sodne zadeve na Komisiji Gregor Pirjevec pa je danes nastopil na prvem v nizu seminarjev z naslovom Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), s katerim želita Komisija in Ministrstvo za pravosodje posameznim skupinam zavezancev olajšati vzpostavitev prijavnih poti za prijavo kršitev v delovnem okolju. Seminarji so namenjeni osvetlitvi novosti, ki jih prinaša ZZPri, ter pomembnih ukrepov za zaščito prijaviteljev kršitev in dodatnih obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Današnje usposabljanje je bilo namenjeno zavezancem v zasebnem sektorju, v marcu in aprilu pa bodo sledila še usposabljanja za druge skupine zavezancev.

Komisija danes na dveh usposabljanjih o institutih ZIntPK in zaščiti žvižgačev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar