Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija pozdravlja sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev v Državnem zboru

Državni zbor Republike Slovenije je danes z 52 glasovi za sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) pozdravljamo ta pomemben korak k boljši normativni ureditvi predmetnega področja v Republiki Sloveniji.

S sprejetjem ZZPri se v naš pravni red prenaša Direktiva 2019/1937/EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. S tem so celovito urejene na eni strani obveznost vzpostavitve notranjih prijavnih poti za javni in zasebni sektor ter zunanje prijavne poti za določene inšpektorate in Komisijo, na drugi strani pa novi zakon odvrača od povračilnih ukrepov zoper prijavitelje ter jim nudi učinkovito podporo in pomoč.

Na Komisiji s sprejetjem ZZPri pridobivamo na veljavi in pristojnostih na področju zaščite t. i. žvižgačev. Kot pa je že pred časom opozoril predsednik Komisije dr. Robert Šumi, je dober zakon zgolj podlaga, predvsem pa bo pomembno, kako se bo le-ta uresničeval v praksi.

Komisija pozdravlja sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev v Državnem zboru
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar