Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 3. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 1. 2023, ob 10.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 1. seje (dopisna) senata Komisije in Zapisnika 2. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev s Priporočili
3. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
5. Predlog Sklepa za vpogled v spis
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 3. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar