Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija danes izvedla tri usposabljanja in predavanja

Kar trije predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes širili poznavanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK): predsednik Komisije dr. Robert Šumi je predaval o integriteti, nadzornika višja svetovalca v Službi za nadzor Žarko Lipovec in Sanja Marić pa o prijavi premoženjskega stanja in treh institutih ZIntPK.

Dr. Robert Šumi je 40 slušateljev družbe SODO, d. o. o., nagovoril na daljavo, njegovo predavanje pa je potekalo v okviru priprave novega Pravilnika o zagotavljanju integritete ter preprečevanju prevar in korupcije v družbi SODO, d. o. o. Izpostavil je pomen krepitve integritete na vseh nivojih družbe in njen vpliv na procese vodenja.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi Foto: Žiga Koren

Žarko Lipovec je v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije za 53 poslovodnih oseb in članov organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv, pripravil spletni seminar Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C. Na seminarju je predstavil dolžnosti prijave premoženjskega stanja, opisal in podrobno je prikazal postopek elektronske prijave po posameznih korakih ter predstavil portal eUprava, po katerem le-ta poteka. Zbrane zavezance je opozoril na najpogostejše napake, ki jih glede na izkušnje Komisije pri prijavah naredijo zavezanci, in jih v izogib le-tem pozval, da lahko pomoč pri izpolnjevanju predmetne obveznosti poiščejo med drugim tudi na Komisiji.

Žarko Lipovec med usposabljanjem

Sanja Marić je 35 slušateljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavila pomen in vsebino treh institutov ZIntPK. Pojasnila je bistvene elemente in zakonske določbe omejitev poslovanja, razložila, kaj opredeljuje institut nezdružljivosti funkcij ter kaj so elementi presojanja obstoja okoliščin nasprotja interesov in kakšno je ustrezno ravnanje v primerih, ko do njih pride.

Komisija danes izvedla tri usposabljanja in predavanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar