Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za december 2022

Senat Komisije je decembra 2022 na dveh rednih in eni dopisni seji obravnaval 21 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • sum nepravilnosti pri izvedbi »COVID-19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«,
  • sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene gimnazije,
  • sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini,
  • Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti,
  • sum nepravilnosti pri razrešitvi oziroma imenovanju izvršnih direktorjev DUTB,
  • dovoljenje za opravljanje dodatne dejavnosti funkcionarja Občine Tabor in
  • seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarja pri Varuhu človekovih pravic.

Ob tem v poročilu navajamo še zaključen postopek v zvezi s sumom nasprotja interesov v Občini Logatec, o katerem je bila javnost že seznanjena.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za december 2022.

Poročilo o delu Komisije za december 2022
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar