Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 2. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 2. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 1. 2023, ob 10.45 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 49. seje (dopisna seja) senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev s Priporočili
3. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
5. Poročilo ocene integritete glede pravilnosti poročanja premoženjskega stanja funkcionarjev Državnega zbora, funkcionarjev Vlade RS in funkcionarjev ministrstev – po njihovem imenovanju v mandatu 2022-2026
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 2. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar