Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pod lupo GRECA ta teden tudi poročilo Republike Slovenije

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi in vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič sta se ta teden udeležila 92. plenarnega zasedanja Skupine držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope. Na zasedanju, ki je potekalo od srede do danes, je bilo med drugim v ospredju tudi poročilo o napredku Republike Slovenije v petem ocenjevalnem krogu.

Vir: GRECO

Na tokratnem plenarnem zasedanju je GRECO obravnaval med drugim tudi poročilo o napredku Republike Slovenije pri izvajanju priporočil iz petega ocenjevalnega kroga. Ta se je začel januarja 2017 in osvetljuje prizadevanja držav članic GRECA na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete pri najvišjih funkcionarjih v osrednjih vejah izvršilne oblasti ter organih odkrivanja. GRECO je pregledal napredek Republike Slovenije pri izpolnjevanju 15 priporočil, ki od nje med drugim terjajo, da:

  • okrepi (finančno in kadrovsko) Komisijo za preprečevanje korupcije, zato da bo le-ta učinkovito izvajala svoje pristojnosti;
  • Republika Slovenija vzpostavi učinkovite notranje mehanizme za obveščanje in ozaveščanje o vprašanjih integritete v vladi (vključno z usposabljanjem najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti) ter organizacijske strategije za boljše obvladovanje nasprotja interesov najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti;
  • zagotovi, da najvišji nosilci izvršilne veje oblasti dolžno prijavijo stike z lobiji in tretjimi osebami, ki nanje vplivajo;
  • Komisija za preprečevanje korupcije vsebinsko preverja prijave premoženjskega stanja ministrov in državnih sekretarjev;
  • se razvijejo organizacijska strategija in prakse za izboljšanje obvladovanja nasprotja interesov v Policiji in krepitev zaščite prijaviteljev ter zagotavljanje, da so policisti dobro obveščeni o poteh prijave kršitev na delovnem mestu.

Poročilo bo zdaj, ko je bilo sprejeto, posredovano slovenski vladi, da se z njim seznani, zagotovi njegov prevod ter dovoli njegovo objavo. Tako se bo z GRECO ugotovitvami v Republiki Sloveniji seznani tudi širša javnost.

Poleg slovenskega poročila so bila tokrat v ospredju še poročila Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Finske, Nemčije, Islandije, Latvije, Luksemburga, Malte, Norveške, Romunije, Španije in Švice. Poleg tega pa je na skupščinskem zasedanju mag. Vita Habjan Barborič aktivno nastopila tudi kot poročevalka pri obravnavi poročila za Finsko v 5. ocenjevalnem krogu.

V okviru tega pomembnega dogodka sta se včeraj, na temo pomembnosti integritete kot standarda delovanja javnega sektorja, dr. Robert Šumi in mag. Vita Habjan Barborič srečala s predsednikom GRECA Marinom Mrčelo, podpredsednico GRECO Moniko Olsson, izvršno direktorico GRECA Hanne Juncher in njenim namestnikom Björnom Jansnom. O napredku Republike Slovenije pri izpolnitvi GRECO priporočil v petem ocenjevalnem krogu pa sta spregovorila s stalnim predstavnikom Republike Slovenije pri Svetu Evrope veleposlanikom Andrejem Slapničarjem.

Pod lupo GRECA ta teden tudi poročilo Republike Slovenije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar