Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 40. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 40. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 27. 10. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 38. seje senata KPK in Zapisnika 39. seje (dopisna seja) senata KPK
2. Seznanitev senata Komisije o opravljanju pedagoške dejavnosti po 26. členu ZIntPK
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 27. 10. 2022 do 12.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 27. 10. 2022 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 40. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar