Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Webinar Komisije in ZNS v Tednu prevar 2022: kako preprečiti korupcijska tveganja in se izogniti nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Združenje nadzornikov Slovenije v okviru letošnjega Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah ponovno organizirata brezplačni spletni seminar – webinar, tokrat na temo praktičnih primerov preprečevanja nastanka korupcijskih tveganj in mehanizmov izogibanja nasprotju interesov v postopkih imenovanj za najvišje upravljavske in nadzorne funkcije. Webinar bo v četrtek, 17. 11. 2022, med 10.00 in 11.30 po aplikaciji Zoom. Vabljeni k prijavi!

V postopkih imenovanj za najvišje upravljavske in nadzorne funkcije je lahko precej pasti, ko bi se gospodarske družbe in subjekti javnega sektorja lahko znašli v okoliščinah, ki povzročajo nastanek nasprotja interesov. Pojavijo se lahko tveganja, povezana s prehodi med različnimi upravljavskimi funkcijami, prehodi med javnim in zasebnim sektorjem in podobno. Obstajajo pa številni mehanizmi, ki osebam pri izvajanju pristojnosti in opravljanju nalog predstavljajo varovala, da do situacij nasprotij interesov ne pride – denimo, za preprečevanje veriženja in kopičenja funkcij obstaja “obdobje ohlajanja” – t. i. cooling-off period, “vrtljiva vrata” – t. i. revolving door za prehode iz javnega v zasebni sektor in še kaj. Vsi ti mehanizmi družbe in druge subjekte javnega sektorja varujejo pred izvajanjem neprimernih ali nedovoljenih vplivov, hkrati pa predstavljajo tudi varovalo posameznikom, ki so odločevalci, in kandidatom, ki v takšne postopke vstopajo. Mehanizmi predstavljajo orodja za ustreznejše in boljše upravljanje z navedenimi korupcijskimi tveganji ter subjektom in posameznikom omogočajo neodvisno, nepristransko in odgovorno opravljanje njihovega dela.

Kaj trenutno določa zakonodaja, kakšni so primeri iz prakse, kje so še možnosti izboljšav – vidik, vlogo, pristojnosti in težnje Komisije bosta na webinarju predstavila predsednik Komisije dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik, ZNS pa svoj pogled o tematiki.

Program

9.55 Registracija – Zoom

10.00 Uvodni pozdrav: sodelovanje KPK in ZNS na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah: dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

* Predstavitev primerov iz prakse Komisije: Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor na Komisiji

* Predstavitev primerov iz prakse za oblikovanja stališč ZNS: Gorazd Podbevšek, predsednik ZNS, in mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS

11.30 Zaključek

Dodatne informacije

Webinar bo potekal po aplikaciji Zoom v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah in je za vse udeležence brezplačen. Prijave potekajo neposredno po aplikaciji Zoom na naslednji spletni povezavi.

ODJAVE: O morebitni odsotnosti prosimo, da zaradi lažje organizacije vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si.

VAROVANJE PODATKOV: Skladno s 4. členom Politike zasebnosti in Splošnimi pogoji dogodkov se dogodki, ki jih organizira ZNS ali pri katerih ZNS sodeluje, lahko snemajo slikovno (video posnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo. S prijavo na posamezni dogodek potrjujete, da ste s tem seznanjeni in podate predhodno soglasje.

Predavatelji webinarja Komisije in ZNS 17. 11. 2022
Predavatelji webinarja Komisije in ZNS 17. 11. 2022
Webinar Komisije in ZNS v Tednu prevar 2022: kako preprečiti korupcijska tveganja in se izogniti nasprotju interesov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar