Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Spletna predstavitev Kodeksa upravljanja za občinske družbe kot uvod v javno razpravo

Vodja Službe za nadzor pri Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes nastopila na spletnem seminarjuwebinarju o predstavitvi novega Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks) za javno razpravo v organizaciji Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS). Na webinarju s 55 slušatelji je Komisija sodelovala na povabilo ZNS, Kodeks pa smo sicer pripravili še skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. 

Sodelujoči na seminarju – poleg Katje Mihelič Sušnik sta bila to še predsednik ZNS Gorazd Podbevšek in izvršna direktorica ZNS mag. Irena Prijović – so predstavili namen Kodeksa, ki bo kot referenčni dokument za vse družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti stopil v veljavo s 1. januarjem 2023 in na področju korporativnega upravljanja družb v lokalni lasti ponuja priporočeno dobro prakso. Kodeks, ki sicer ne bo zavezujoč, bo po mnenju sodelujočih na seminarju pripomogel k izboljšanju upravljanja teh družb in s tem krepitvi njihove konkurenčnosti in korporacijske integritete.

predavatelji webinarja o Kodeksu upravljanja lokalnih družb
predavatelji webinarja o Kodeksu upravljanja lokalnih družb

Potreba po novem Kodeksu se je po mnenju sodelujočih pri njegovi pripravi pokazala zaradi posebnosti upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti, zaradi katerih je ob pomanjkanju primerne regulative prihajalo do nekaterih problematičnih praks pri samem upravljanju. To se je med drugim v preteklosti kazalo tudi v številnih kršitvah, ki smo jih v zadnjem obdobju obravnavali tudi na Komisiji. Govorci so opozorili predvsem na problematični področji nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij, pri čemer do kršitev prihaja zaradi nejasne razmejitve pristojnosti med organi upravljanja, prekoračitev pristojnosti občinskih funkcionarjev in poseganja slednjih v poslovanje občinskih družb, neprimernih postopkov izbora članov uprav in nadzornih svetov, nedovoljenih vplivov na odločanje članov nadzornih svetov in podobno.

Kodeks, ki je prilagojen posebnostim upravljanja občinskih družb, tako ureja omenjena problematična področja, določa smernice v odnosu z deležniki podjetja, ureja sestavo organov družb, imenovanje političnih funkcionarjev, obravnavo družbenikov, uvaja smernice za preprečevanje nasprotja interesov.

Webinar je bil še en korak v smeri prepoznavanja Kodeksa. Kot smo že pisali v novici, organizatorji posveta vljudno vabijo, da do 21. oktobra podate svoje pisne pripombe in predloge k predlogu novega Kodeksa na naslov info@zdruzenje-ns.si.

webinar o Kodeksu - posnetek zaslona
webinar o Kodeksu - posnetek zaslona med predavanjem Katje Mihelič Sušnik
Spletna predstavitev Kodeksa upravljanja za občinske družbe kot uvod v javno razpravo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar