Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Javna razprava in webinar o Kodeksu upravljanja za občinske družbe

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija), Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo sooblikovali Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks). Dokument je prilagojen posebnostim upravljanja teh družb in je namenjen izboljšanju korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb, o njem pa vabimo k javni razpravi in na webinar, ki bo v torek, 11. oktobra 2022. Na njem bo predavala tudi vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik.

Kodeks ponuja priporočeno dobro prakso in mehanizme upravljanja, s katerimi so lahko te družbe dolgoročno uspešnejše in odpornejše na kršitve integritete. Ko bo Kodeks sprejet, bo s 1. 1. 2023 veljal kot referenčni kodeks za vse družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti.

Priporočila v Kodeksu niso dodatni predpisi, ampak je njihov namen narediti sistem upravljanja družbe primerljiv in pregleden glede na priporočeno prakso v Kodeksu. Prav tako za nobeno družbo niso zavezujoča, vendar so družbe dolžne vsa odstopanja razkriti in pojasniti razloge za to po načelu »spoštuj ali pojasni«. Pri tem je pomembna njihova presoja o tem, kaj od priporočenega je primerno za njihovo družbo.

Poziv k javni razpravi

Vljudno vabljeni, da svoje pisne pripombe in predloge (opremljene s podatki: ime, priimek, naziv organizacije) posredujete do 21. oktobra 2022 na elektronski naslov: info@zdruzenje-ns.si.

Kontaktna oseba:
mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS
Telefon: 01 530 86 38
Mobilni telefon: 041 361 059
E-mail: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si

Več o pozivu k javni razpravi je na tej spletni povezavi.

Webinar

S Kodeksom upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti si želimo uresničiti spremembe pri upravljanju teh družb, zato si prizadevamo nagovoriti vse pomembne deležnike, ki bi k temu pripomogli. V ta namen tako organiziramo v torek, 11. oktobra, ob 14. uri webinar o tej temi, ki bo potekal po aplikaciji Zoom. Na njem bo sodelovala tudi vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik. Dogodek bo potekal v okviru javne razprave o predlogu Kodeksa in je za vse udeležence brezplačen.

Prijava na webinar je na tej spletni povezavi.

Javna razprava in webinar o Kodeksu upravljanja za občinske družbe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar