Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen tudi drugi del postopka v zvezi s pomorsko pilotažo

Komisija je zaključila še z drugim delom obravnave prijav, ki so se nanašale na sum koruptivnega, nezakonitega in neetičnega ravnanja ter kršitve s področja lobiranja v zvezi z ustanovitvijo nove državne družbe, ki bo poskrbela za pomorsko pilotažo. V okviru zadeve je Komisija pridobila dokumentacijo s strani Ministrstva za infrastrukturo, Luke Koper, d. d., SDH in vpogledala v javne evidence Ajpesa. Komisija v zvezi s podanimi očitki ni zaznala suma kršitev iz svoje pristojnosti, zato je postopek ustavila (kot smo že poročali), oziroma prijave ni sprejela v obravnavo. Komisija je določena dejstva in okoliščine, ki jih je ugotovila v predhodnem preizkusu prijave, odstopila SDH v pristojno reševanje.

Zaključen tudi drugi del postopka v zvezi s pomorsko pilotažo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar